Het laatste optreden tot nu toe heeft plaatsgevonden tijdens de vervelende corona-periode, op 15-08-2020